PHOTOS: LEGO KidsFest Raleigh

LEGO KidsFest returns to Raleigh. <span class=meta>(WTVD Photo)</span>
February 27, 2014 2:45:14 PM PST